Informace o dopravě

POŠTOVNÉ
PPL – 89 – 89 Kč (dle obsahu zásilky)
ČESKÁ POŠTA – 89 – 130 Kč (dle obsahu zásilky)

Zásilkovna – 88,- Kč

OSOBNÍ ODBĚR 
Osobní odběr –  dle domluvy po telefonu: , nebo emailem: sdekor@seznam.cz.

ZPŮSOB PLATBY NA BANKOVNÍ ÚČET
Na náš účet č. 2600341422/2010. Kompletní údaje k převodu obdržíte ve své objednávce (ihned po odeslání Vaši objednávky na internetu Vám přijde e-mail s instrukcemi). Variabilní symbol odpovídá aktuálnímu roku a čísla Vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po obdržení platby na účet.

DODACÍ LHŮTA
U zboží, které je skladem v e-shopu expedice do 1-2 prac. dnů. (od obdržení platby na účet)

ZÁRUKA
Záruku lze uplatnít na:
1. Vady materiálu vzniklé vinou výrobce.
2. Nedokonalým zpracováním ve výrobě.
Záruka se nevztahuje na: 
1. Závady vzniklé opotřebením.
2. Poškozením v důsledku manipulace. (při.: pád)
3. Odchylky barevnosti, nejsou považovány za vady.
Záruka – 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu.

REKLAMACE 
Při reklamaci kupující kontaktuje prodávajícího písemně, e-mailem na adresu: sdekor@seznam.cz.(do předmětu uveďte: reklamace)
Zákazník má nárok reklamovat odebrané zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické, či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění vad. Kupující zašle reklamované zboží zpět prodejci. Nezasílá zboží zpět na dobírku, takový produkt nebude ze strany prodávajícího převzat. V reklamované zásilce musí být všechny doklady o koupi tj. faktura a popis závady, na kterou chcete uplatnit reklamaci. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaným zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci nejpozději do 30 dnů. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného tj. vzniklé poštovné odesláním reklamovaného zboží.

Kupující má nárok: 
-Na výměnu vadného zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě opakované reklamace na tutéž vadu má nárok kupující na vrácení kupní ceny.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy je příslušná částka zaslána kupujícímu převodem na bankovní účet, který kupující zašle písemně na náš email.

POŠKOZENÍ ZÁSILKY PŘEPRAVCEM
Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu.
Pokud příjemce zjistí zjevné vady (například poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!
Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky na nebo e-mailem. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání.
Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.
V případě dopravy Českou poštou: 
Pokud zjistí zákazník až po rozbalení, že zboží je poškozeno je nutné tuto skutečnost ihned nahlásit na pobočce České pošty. Na poštu je nutno vzít krabici včetně výplní, obalu a dokladu o zaplacení.

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY 
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude zásilka zákazníkem vyzvednuta, převzata od dopravce, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zásilky a faktury za nepřevzetí zásilky tj. náklady na poštovné + manipulační poplatek ve výši 200 Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených (tj. pokud si zákazník nevyzvedne nebo nepřevezme zásilku, bude mu poté vystavena faktura s náklady za nepřevzetí zásilky). Splatnost této faktury je 14 dní, pokud nebude uhrazena v tomto termínu, bude počítáno penále 0,05% z ceny na faktuře (s DPH) za každý den z prodlení.